Veel gestelde vragen

Met welke klachten kan ik terecht bij Op Weg?

We zijn gespecialiseerd in het behandelen van complexe en langdurige psychische en lichamelijke klachten. Denk aan persoonlijkheidsproblematiek, (complex) trauma, angsten, depressies, eetproblemen, relatieproblemen en onbegrepen lichamelijke klachten.

Maar ook als u niet zozeer lijdt onder een psychisch probleem, maar wel worstelt met vragen over uw werk, privéleven, relatie of een ander levensgebied, kunt u bij ons terecht. We bieden in dat soort situaties een coachingstraject aan.

Welke therapiesoorten biedt Op Weg aan?

Wij zijn een psychotherapiepraktijk en bieden alle therapiesoorten binnen dit vakgebied aan, zoals schematherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, ACT, cliëntgerichte therapie en groepspsychotherapie. Welke therapie het meest geschikt is voor u, bepalen we in overleg met u op basis van de intake.

Wie kan terecht bij Op Weg?

Wij richten ons op volwassen en ouderen. De behandeling kan individueel zijn, maar ook in een groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

Forensische- en verslavingsproblematiek, psychose, suïcidaliteit, ernstige eetstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen kunnen wij niet behandelen. Hiervoor is vaak meer specialistische en intensievere zorg voor nodig.

Heb ik een verwijzing nodig?

U kunt zich zowel met als zonder verwijsbrief van uw huisarts bij ons aanmelden. Met een verwijsbrief van uw huisarts krijgt u, afhankelijk van het type verzekeringspolis, de behandeling (geheel of gedeeltelijk) vergoed (zie de pagina Vergoedingen). Zonder verwijsbrief wordt uw behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar en krijgt u per gesprek een rekening.

Wat zijn de kosten van een behandeling?

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent doorverwezen door uw huisarts en over een verwijsbrief beschikt. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat u heeft gekozen. Heeft u voor 2022 een volledige (100%) restitutiepolis afgesloten, dan worden de kosten van uw behandeltraject meestal volledig vergoed.
Bij uw zorgverzekeraar kunt u het beste de volgende vraag stellen: “Hoeveel percentage krijg ik vergoed als ik met een restitutiepolis een behandeling ga volgen bij een contractvrije psychotherapeut die werkt volgens de NZA-tarieven?”

Indien u een andere polis heeft (bijvoorbeeld een budget-, natura- of een gemengde polis), dan wordt meestal ten minste 70% van de kosten vergoed. Houd wel rekening met het eventueel nog te verrekenen eigen risico, voor 2022 is dit € 385,-.
Heeft u geen verwijzing van uw huisarts of valt uw behandeling niet onder de verzekerde zorg (zie de pagina Vergoedingen), dan hanteren wij een vast uurtarief.

Hoe moet ik betalen?

U krijgt altijd zelf de rekening mee aan het einde van de behandeling en bij een langere behandeling in ieder geval na een jaar. Deze dient u (mits het om verzekerde zorg gaat) vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt het totaalbedrag dat op de factuur staat, ongeacht de vergoeding die u zelf krijgt van uw zorgverzekeraar.

Aan welke kwaliteitseisen voldoen jullie?

Psychotherapiepraktijk Op Weg voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen. Zo hebben we een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hierin staat aangegeven hoe de zorg is georganiseerd en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zijn gewaarborgd. Daarnaast houden wij ons aan alle relevante beroepscodes en voldoen we aan de Wet BIG, waardoor we wettelijk bevoegd zijn om ons werk als psychotherapeut te mogen uitvoeren. Kijk voor meer informatie op www.bigregister.nl.

Hoe moet ik me aanmelden?

U kunt zich bij ons aanmelden via het contactformulier op deze website. Wij nemen vervolgens binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u op. Als na telefonisch contact wordt besloten om een intakegesprek in te plannen, vragen wij u om een intakeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u meenemen bij de eerste afspraak.

Wat is de wachttijd?

Vanwege een te lange wachttijd kunnen we op dit moment geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen