Waarom kiezen mensen voor psychotherapie?

Psychotherapie lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel is uw psychische klachten en problemen weg te nemen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft. De problemen waarvoor mensen in therapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, eetproblemen, relatieproblemen, negatief zelfbeeld, traumatische ervaringen, etc. Vaak liggen negatieve ervaringen ten grondslag aan de problemen.

Welke therapievormen zijn er binnen de psychotherapie?

Er zijn verschillende therapievormen die allemaal een andere achtergrond, theoretisch kader en werkwijze hebben. Een psychotherapeut kan zich specialiseren in die verschillende therapievormen. Bij psychotherapiepraktijk Op Weg bieden wij schematherapie, EMDR, cognitieve gedragstherapie, ACT, cliëntgerichte therapie en groepspsychotherapie aan. Lees meer over deze therapievormen.

Wat kan psychotherapie opleveren?

Als u voor psychotherapie kiest, kan de behandeling kort duren als dat kan, maar langer duren als dat nodig is. Houd er rekening mee dat de behandeling bij sommige ernstige problemen pas na ongeveer een jaar effect kan hebben. Het resultaat is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en uw mogelijkheden om deze aan te pakken. Aan nare omstandigheden zoals een chronische ziekte of werkloosheid kan therapie niets veranderen. Een geslaagde therapie garandeert ook niet dat u de rest van uw leven geen problemen of moeilijke gevoelens meer zult hebben. Maar het is wél mogelijk dat u uw problemen beter leert hanteren. Veel mensen hebben daardoor baat bij psychotherapie.

Wat is bepalend voor een goed resultaat?

Voor het welslagen van de therapie is uw inzet even belangrijk als de deskundigheid van uw psychotherapeut. Wat uw eigen inzet betreft, betekent psychotherapie hard werken. Gedurende de behandeling krijgt u vaak te maken met ups en downs. Het is niet ongebruikelijk dat u zich tijdelijk eerst slechter gaat voelen. Of dat u het idee heeft verder vast te lopen. Vaak is dat onvermijdelijk, omdat u nare of moeilijke dingen moet verwerken voordat u verder kunt.
Wat onze deskundigheid betreft, is het voor u goed om te weten dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen in de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Dit betekent dat wij in het BIG-register geregistreerd staan. Daarmee zijn we wettelijk bevoegd om ons werk als psychotherapeut te mogen uitvoeren.

Wie komt in aanmerking voor psychotherapie?

Psychotherapie wordt binnen onze praktijk voor volwassenen en ouderen gegeven. De behandeling kan individueel zijn, maar ook in een groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.