Psychotherapiepraktijk Op Weg biedt naast begeleiding bij psychische problemen ook coaching aan. Daarnaast kunnen collega’s in opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut bij ons terecht voor werkbegeleiding.

Coaching

Wanneer je niet zozeer lijdt onder een psychisch probleem maar wel worstelt met vragen op het gebied van werk, privé, relatie of een ander levensgebied, dan kan een coachingstraject zinvol zijn. Coaching richt zich met name op het hier en nu en de toekomst. Coachingstrajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Maar vaak vergoeden werkgevers coachingstrajecten wel en soms betalen mensen zelf hun traject.

Supervisie, leertherapie en werkbegeleiding

Wij vinden het belangrijk en uitdagend om onze kennis en ervaring over te brengen op andere (aankomende) behandelaren. Collega’s in opleiding GZ-psycholoog of psychotherapeut kunnen bij ons terecht voor supervisie, leertherapie en werkbegeleiding.