Aanmelding

U kunt zich bij Psychotherapiepraktijk Op Weg aanmelden via het contactformulier op deze website. Wij nemen vervolgens binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u op. Wanneer u wilt overleggen of een behandeling binnen onze praktijk mogelijk of passend is, kunt u uiteraard ook contact opnemen.
Als na telefonisch contact wordt besloten om een intakegesprek in te plannen, vragen wij u om een intakeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u meenemen bij de eerste afspraak.

Verwijzing

U kunt zich bij Psychotherapiepraktijk Op Weg aanmelden met of zonder verwijsbrief van uw huisarts. Zonder verwijsbrief krijgt u per gesprek een rekening en wordt uw behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Met een verwijsbrief van uw huisarts, krijgt u, afhankelijk van het type verzekeringspolis, de behandeling wel vergoed. Lees hierover meer op onze pagina Vergoedingen.

Uw huisarts kan u bij psychische problemen doorverwijzen met een verwijsbrief. Hierin staat beschreven voor welke klachten/problemen u wordt doorverwezen. Uw huisarts stelt een indicatie voor de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. Voor beide vormen van behandeling kunt u terecht bij onze praktijk. Bij de Generalistische Basis GGZ heeft uw huisarts de inschatting gemaakt dat het gaat om lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen. Bij de Gespecialiseerde GGZ wordt uitgegaan van meer complexe of ernstige problematiek. Er is dan sprake van problematiek op meerdere vlakken.

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort)
  • de verwijsbrief van uw huisarts
  • uw zorgverzekeringspas
  • het intakeformulier

Hoe u Psychotherapiepraktijk Op Weg het beste kunt bereiken kunt u terugvinden op onze Contact-pagina.
Als u plaatsneemt in de wachtkamer wordt u vanzelf opgehaald, u hoeft zich niet te melden.

Intake

De intakefase varieert van één tot enkele gesprekken, afhankelijk van uw klachten en problematiek. In de intakefase gaan we samen uw klachten en uw hulpvraag in kaart brengen. Vervolgens stellen wij samen met u een behandelplan op en wordt gestart met de behandeling.