Ons vertrekpunt

Nadat we allebei zijn opgeleid in grote instellingen, zijn we in 2013 in een kleine psychiatriepraktijk gaan werken, waar we met veel plezier in een multidisciplinair team hebben gewerkt. In deze praktijk hebben we te maken gehad met een grote diversiteit aan psychische klachten. Nu is het tijd voor de vervolgstap; een eigen psychotherapiepraktijk. We willen ons focussen op een persoonsgerichte aanpak, waarbij onze professionele ervaring/expertise en een waardevol contact samenkomen.

We werken al lange tijd samen en hebben ons zowel individueel als gezamenlijk verder ontwikkeld en geschoold. Hierdoor kunnen we elkaar goed aanvullen, maar ook scherp houden. Samenwerking met andere praktijken en huisartsen vinden we belangrijk. Onze expertise ligt onder meer op het vlak van complexe en langdurige psychische en lichamelijke klachten, zoals persoonlijkheidsproblematiek, (complex) trauma en onbegrepen lichamelijke klachten.

We vinden het in ons werk belangrijk dat we mensen op weg helpen om hun leven dat is vastgelopen weer op te pakken. Dat doen we niet door alle problemen op te lossen, maar door samen te zoeken naar de eigen kracht en belevingswereld van mensen, zodat ze zelf verder kunnen. We bieden geen snelle oplossingen, maar proberen breder te kijken naar het totale plaatje.

We reiken dus geen wegwijzerbordjes aan, maar willen mensen helpen om hun eigen kompas te leren lezen.

Over ons

Linda Van Kimmenade

Verbinding maken met jezelf en anderen is voor mij essentieel binnen het psychotherapeutische proces. Van oorsprong gestart als (psychiatrisch) verpleegkundige, ben ik in 2004 afgestudeerd als Geestelijke Gezondheidskundige aan de Universiteit Maastricht. Na de GZ-opleiding ben ik in 2010 afgestudeerd als Psychotherapeut.
Acht jaar lang heb ik als behandelcoördinator en behandelaar ervaring opgedaan in het werken met persoonlijkheidsproblematiek in een multidisciplinair team binnen de forensische psychiatrie.
Gaandeweg wilde ik mijn horizon verbreden en ben ik overgestapt naar de GGZ-groep (De Nieuwe Lente), waarin ik zes jaar lang met verschillende doelgroepen en probleemgebieden heb gewerkt.
Mijn affiniteit ligt in het behandelen van mensen met persoonlijkheidsproblematiek en (complex) trauma. Ik ben geschoold in cliëntgerichte psychotherapie, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR(-practitioner).

Kwalificaties
 • Psychotherapeut BIG
 • GZ-psycholoog BIG
 • EMDR-practitioner
 • Senior-schematherapeut
Lidmaatschappen
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Vereniging voor Schematherapie
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • BIG-nummer: 19054571016
 • AGB code: 94012785

Jetske Oostelbos

Nadat ik in 2002 ben afgestudeerd als psycholoog, is mijn therapeutische route begonnen bij een revalidatiecentrum, waar ik acht jaar heb gewerkt met mensen met chronische pijnklachten. Voor mijn opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en tot psychotherapeut heb ik zowel binnen de revalidatie als in een grote psychiatrische instelling gewerkt. Vervolgens ben ik in 2013 als psychotherapeut gaan werken bij de GGZ-groep. Ik ben geschoold in ACT, EMDR, schematherapie en cognitieve gedragstherapie. Inmiddels is mijn interesse verbreed naar het totale spectrum van lichamelijke en psychische klachten, met name op het gebied van trauma, pijn en seksuele problematiek.

Kwalificaties
 • Psychotherapeut BIG
 • GZ-psycholoog BIG
 • Cognitief-Gedragstherapeut VGCt
 • EMDR-practitioner
 • Supervisor VCGt
Lidmaatschappen
 • Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • BIG-nummer: 19911127016
 • AGB code: 94012920

Mathilde Gouwetor

In 2008 ben ik in Amsterdam afgestudeerd als neuropsycholoog en heb ik afwisselend in verschillende ziekenhuizen en revalidatie gewerkt. In de loop van de jaren raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de wisselwerking tussen het brein en aanhoudende pijn, en welke factoren bijdragen aan een overgevoelig pijnsysteem. Hierin ben ik mij dan ook verder gaan specialiseren. Gebaseerd op de ervaringen uit de praktijk en de nieuwste wetenschappelijke inzichten heb ik samen met collega’s een nieuw pijnbehandelprogramma binnen de revalidatie opgezet en uitgerold.
Ik ben opgeleid in EMDR, cognitieve gedragstherapie, ACT, diagnostiek volgens het gevolgenmodel bij aanhoudende lichamelijke klachten en binnenkort zal ik starten met de schematherapie-opleiding.
Naast mijn werk als behandelaar, ben ik enthousiast (hoofd)docent aan de Radboud Universiteit van de module Somatische klachten binnen het curriculum van de GZ-psychologen opleiding en geef ik supervisie.

Ik kijk ernaar uit om aan te sluiten bij de praktijk, echter in verband met nog lopende werkzaamheden elders zal ik momenteel nog beperkt aanwezig zijn.

Kwalificaties
 • GZ-psycholoog BIG
 • EMDR-Europe-Practitioner
 • gecertificeerd docent/supervisor Diagnostiek volgens het gevolgenmodel bij aanhoudende lichamelijke klachten (ALK)
Lidmaatschappen
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • BIG-nummer: 79916223725
 • AGB code: 94113574

Wij volgen regelmatig verschillende cursussen en symposia om onze kennis en vaardigheden op peil te houden, zodat onze werkwijze blijft aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke richtlijnen.

Wij zijn allebei lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). We zijn beiden gevisiteerd in 2020 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar

Nieuws en mededelingen

De afgelopen jaren heeft Psychotherapiepraktijk Op Weg er voor gekozen om geen contracten met verzekeraars af te sluiten, omdat wij de vrije artsenkeuze hoog in het vaandel hebben staan. Op dit moment kunnen cliënten bij onze praktijk terecht met een naturapolis en een restitutiepolis. Bij een naturapolis krijgen cliënten de zorg niet volledig vergoed en dienen ze het overige bedrag zelf bij te betalen. Bij cliënten met een restitutiepolis wordt de zorg volledig vergoed.
De afgelopen jaren zijn er steeds minder zorgverzekeraars over die een restitutiepolis (vrije artsenkeuze) aanbieden binnen de GGZ. De trend lijkt dat er in 2025 nog minder of wellicht geen restitutiepolissen over blijven. Praktijk Op Weg is aan het onderzoeken of er met enkele verzekeraars in 2025 een contract kan worden afgesloten, zodat zoveel mogelijk mensen toegang houden tot zorg. Zodra bekend is of en met welke verzekeraars we een contract afsluiten zullen we dit op de website vermelden.

Links

Schematherapie www.schematherapie.nl
EMDR www.emdr.nl
Groepstherapie www.groepspsychotherapie.nl
Psychotherapie www.psychotherapie.nl
Cognitieve gedragstherapie www.vgct.nl
Geen zorgcontracten www.contractvrijepsycholoog.nl
Nederlands Instituut van Psychologen www.psynip.nl
Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten www.lvvp.info/voor-clienten
Register www.bigregister.nl
Informatie psychiatrie en verslaving www.trimbos.nl
Kenniscentrum angst en depressie www.nedkad.nl
Nederlandse Zorgautoriteit www.nza.nl