Psychotherapiepraktijk Op Weg begeleidt patiënten met angststoornissen, trauma’s, emotionele gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en seksuele klachten. Behandelmethoden zijn cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, EMDR en schematherapie. Op deze pagina vinden verwijzers meer informatie.

Voor welke klachten / welk type cliënten?

 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Werkgerelateerde problematiek
 • Trauma’s en verwerkingsproblemen na ingrijpende gebeurtenissen
 • Emotionele en gedragsproblemen in verband met somatische klachten
 • Lichte tot matige persoonlijkheidsproblematiek
 • Seksuele klachten

Contra-indicaties

 • Verslavings- en forensische problemen
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotische stoornissen
 • Suïcidegevaar
 • Ernstige eetstoornissen

Behandelmogelijkheden

 • Schematherapie
 • EMDR
 • Cognitieve gedragstherapie
 • ACT
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Groepspsychotherapie

Rapportage en overleg

Informatie-uitwisseling en overleg met onze verwijzers vinden wij zeer belangrijk. Met toestemming van de cliënt zullen wij u schriftelijk informeren over de behandeling. Wilt u met ons overleggen en de cliënt is hiermee akkoord, dan mag u ons natuurlijk bellen.

De cliënt meldt zichzelf telefonisch bij ons aan

Voor zowel generalistische basis GGZ (BGGZ) als voor gespecialiseerde GGZ (SGGZ) behandelingen hebben wij schriftelijk een verwijzing nodig van u als huisarts of van een andere (arts)specialist.

Wilt u op deze verwijzing expliciet vermelden of het BGGZ of SGGZ betreft? Dit omdat zorgverzekeraars anders de gemaakte kosten niet vergoeden. Twijfelt u over de indicatie, dan kunt u natuurlijk met ons overleggen. Voor meer informatie verwijzen we u naar onderstaande documenten. Graag ontvangen wij bij de verwijzing, indien nodig, aanvullende informatie over bijvoorbeeld klachtenbeloop of eerdere behandelingen.

Bekijk ook: